மாதிரிகள்

‘எல்லோரும் டைராவைத் தனியாக விட்டுவிடுங்கள்’: இவா மார்சில் தொடர்ந்து பின்னடைவுக்கு மத்தியில் டைரா வங்கிகளைப் பாதுகாக்கிறார்

Eva Marcille Tyra Banks-ஐப் போட்டியிட்ட மாடலிங் நிகழ்ச்சியின் சிக்கலான தன்மைக்காக முன்னாள் அமெரிக்காவின் நெக்ஸ்ட் டாப் மாடல் ஹோஸ்ட் பெற்ற தொடர்ச்சியான பின்னடைவுகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிறார்.