தாய்ப்பால்

நியூ ஆர்லியன்ஸ் மாமாஸ் மார்டி கிராஸ் பருவத்தில் தாய்ப்பால் கொடுப்பதை இயல்பாக்கினார்

நியூ ஆர்லியன்ஸில் பிறந்தவர்கள் சமூக இழிவுகள், கண்கள் அல்லது எதிர்மறையான கருத்துகளுக்கு பயப்படுவதில்லை என்பதை இந்த தருணம் நிரூபித்துள்ளது.

கருப்பு தாய்ப்பால் வாரம்: அரிவாள் செல் அனீமியா நோய் மற்றும் தாய்ப்பால்

மருத்துவ முன்னேற்றங்கள் தொடர்ந்து விரிவடையும் அதே வேளையில், இந்த முன்னேற்றங்கள் பிரசவத்திற்குப் பிறகான அரிவாள் உயிரணு தாய்க்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கும் வாய்ப்பை பாதிக்கலாம்.

கருப்பு தாய்ப்பால் வாரம்: 'முதல் தாழ்ப்பாள் காதல் ஓய்வுக்கான ஒரு வழியாகும்'

கருப்பு தாய்ப்பால் வாரத்திற்கான இந்த ஆண்டின் கருப்பொருளான 'தி பிக் பாஸ்: கலெக்டிவ் பவர் ஃபார் கலெக்டிவ் ரெஸ்ட்' என்ற கருப்பொருளுடன் இணைந்த இந்த அம்மா, தாய்ப்பாலின் பரவலாக விவாதிக்கப்பட்ட சவால்களிலிருந்து வேண்டுமென்றே விலகி மகிழ்ச்சியில் கவனம் செலுத்தினார்.கருப்பு தாய்ப்பால் வாரம்: 'மார்பகம் சிறந்தது' என்பது பொருந்தாதபோது என்ன நடக்கும்?

'மார்பகம் சிறந்தது' என்று தொடர்ந்து பார்ப்பதும் கேட்பதும் சில பெண்களுக்குத் தூண்டும்

கறுப்பு தாய்ப்பால் வாரம்: 'என்னைப் போன்ற பல பெண்கள், தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியும் ஆனால் முடியாது'

சிலர் சாதாரணமாகக் கருதுவதைப் பின்பற்றாதபோது பச்சாதாபம் இல்லை.

கருப்பு தாய்ப்பாலின் எதிர்மறை களங்கத்தை உடைத்தல்: வரலாற்று அதிர்ச்சி

வெட் நர்சிங், உங்களுக்குச் சொந்தமில்லாத குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பது என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது அடிமைத்தனத்தின் போது கறுப்பினப் பெண்கள் அனுபவித்த ஒடுக்குமுறை மற்றும் மனிதாபிமானமற்ற மரபுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நடைமுறையாகும்.

கருப்பு தாய்ப்பால் வாரம்: 'இது ஏன் எனக்கு வேலை செய்யவில்லை?!': ஒரு புதிய அம்மா நர்சிங்குடன் போராடுகிறார்

புதிய அம்மாவின் சோர்வு மற்றும் பயத்துடன் இணைந்த சந்தேகம் மற்றும் வலியின் தொடர்ச்சியான போர், தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாயின் சிறப்பு அனுபவத்தைப் பறித்தது.

கருப்பு தாய்ப்பாலூட்டும் வாரம்: கறுப்பினப் பெண்கள் முதல் நாளிலிருந்தே கலாச்சாரத்திற்காக இதைச் செய்கிறார்கள்

கட்டமைப்பு இனவெறி கறுப்பினப் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு மனிதப் பால் வழங்குவதற்கான வாய்ப்பை மறுத்துள்ளது மற்றும் ஃபார்முலா விளம்பரங்கள் மற்றும் மாதிரிகள் மூலம் கறுப்பின சமூகத்தை குண்டுவீசியுள்ளது.

கருப்பு தாய்ப்பால் வாரம்: ஒவ்வொரு அடியிலும் கருப்பு தாய்ப்பாலை ஆதரிக்க ஒரு கிராமம் தேவைப்படுகிறது

இந்த கருப்பு தாய்ப்பால் வாரத்தின் கருப்பொருள், 'பெரிய இடைநிறுத்தம்: கூட்டு சக்திக்கான கூட்டு ஓய்வு', 'கறுப்பின மக்கள் ஓய்வுக்கு தகுதியானவர்கள்' என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. ஓய்வு என்பது எதிர்ப்பின் செயல்.