விளையாட்டுகள்

ஸ்டீவ் ஹார்வியின் மகள் மோர்கன் ஹாவ்தோர்ன் தனது நகைச்சுவைத் திறனை 'ஒவ்வொரு குரல் மற்றும் நினைவுகளை உயர்த்தவும்' விளையாட்டின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார்

ஸ்டீவ் ஹார்வியின் மகள் மோர்கன் ஹாவ்தோர்ன் தனது புதிய அட்டை விளையாட்டான 'லிஃப்ட் எவ்ரி வாய்ஸ் அண்ட் மீம்' மூலம் குடும்பத்தில் தனது மாற்றாந்தாய் மட்டும் வேடிக்கையானவர் அல்ல என்பதைக் காட்டுகிறார்.